Wie

Jan Pieter en Marlies werken binnen Cosmos samen met zo'n dertig professionals 
op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en software.
Samen vormt deze groep mensen een mooie cocktail van kennis en talent.

Jan Pieter en Marlies

Jan Pieter Herweijer

Heeft meerdere passies in het leven. Koken, fotograferen en golfen, om er maar een paar te noemen. Hij past de creativiteit, intelligentie, logistieke handigheid en optimisme van zijn hobby’s toe in zijn professionele leven. Als gepromoveerd wiskundige met ervaring in de top van het bedrijfsleven, kan hij al deze kennis en vaardigheden ruimschoots kwijt. 

Overigens is zijn overtuiging dat technologische toepassingen onmisbaar zijn bij grote en kleine organisatieveranderingen. Advies over software maakt dan ook vaak onderdeel uit van het advies van Herweijer.

Marlies Martens

Heeft zich tijdens haar studie economie en in haar professionele leven geconcentreerd op branches,  organisaties en mensen in transitie. Bij Berenschot, waar ze adviseur was, en bij De Nederlandsche Bank, waar ze divisiedirecteur was, kwam deze interesse en ervaring goed van pas.

Haar hobby’s zijn hardlopen, watersport en ontwerpen. Creatief zijn, ontwerpen en doorzetten zijn de eigenschappen die zij hierin heeft ontwikkeld en toepast binnen Cosmos.