Wat

Visie, innovatie en strategisch denken. 
Dat is wat ons anders dan anderen maakt.

Advies en implementatie

Analyseren van de huidige situatie en formuleren advies. Wij zijn altijd bereid en in staat ons advies ook daadwerkelijk te implementeren.

Interim management 

Opvangen van tijdelijk tekort aan managementcapaciteit. Met of zonder veranderopdracht.

Projectmanagement

Het leiden van projecten in het primair proces of in de bedrijfsvoering. Met name ICT projecten  hebben we keer op keer binnen budget en binnen planning gerealiseerd naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Schaduwmanagement

Niet zo zeer op de voorgrond treden, maar meedenken en -doen op de achtergrond. Waar nodig coachen.

Kwartiermakerschap

Leiden van het ontwikkelen van een nieuw organisatieonderdeel en het overdragen van het management aan structurele manager.

Producten

Claver
Basisregistratie-systeem
Swim
Digitaal toetssysteem
Visgraat
Instrument voor risico-analyse
Spinnenweb
Samenwerkingsanalyse
Business case
Kwalitatief en kwantitatief