Hoe

Veldwerk

Jan Pieter heeft voor zowel studie als promotie letterlijk veel veldwerk verricht, deze term blijft er dan ook in. Een belangrijke fase van een opdracht. Voeling voor cultuur en kennis van inhoud verzamelen als stap 0.
Analyse

Vanuit verschillende oogpunten en disciplines verbanden leggen tussen feiten, gevoelens en percepties. In perspectief plaatsen van deze informatie op een heldere en duidelijke manier.
Ideale oplossing

Het bedenken van een theoretisch ideale oplossing is altijd een interessante oefening. Oude en nieuwe vakliteratuur erbij betrekken om scherp te blijven.
Maatwerk voor organisatie
Bij elkaar hebben we te veel ervaring om een dergelijke oplossing voor te dragen. Wat kan uw organisatie aan? Hoe flexibel is ze? Wat is de noodzaak voor eenieder om bij te dragen? Daar gaat het om.
Papier of programma
We werkten in de jaren 0 nog wel met wat papier, maar dat doen we steeds minder. Een aangepaste of nieuwe werkwijze leggen we steeds vaker vast in code. Die belandt niet in de la en werkt vanzelf, anders is hij niet af.
Vertrekken, ondersteunen of uitvoeren
Dat zijn de alternatieven na opleveren van het advies. We zijn tot alle drie in staat en vinden alle drie leuk. Op de achtergrond blijven we u natuurlijk wel volgen, kijken hoe robuust onze oplossingen zijn en daarvan ook weer zelf leren…